MM Complex

 

e-mail: krisjagoda@gmail.com

SKYPE: kriskowal 2006
 

tel.: 0048 517 686 600

 

ING BANK SLĄSKI

36105018941000009070776597 

 

Kowalski Krzysztof
ul.Jagodowa 7 Wola Paprotnia
05-320 Mrozy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jak i telefonicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

Dane kontaktowe :  tel.: +48 517 686 600 (PL)

www.nawakacjebulgaria.pl